Chrámy Abú Simbel - Núbijské monumenty

Chrámy v Abú Simbelu jsou jednou z nejnavštěvovanějších památek v Egyptě. Nacházejí se na západním břehu Asuánské přehrady na území historické Núbie, které dnes spadá pod jižní Egypt. Na místě jsou dva chrámy, které byly za vlády Ramesse II. vytesané do skalního masivu. Na své nynější místo byly oba chrámy přestěhovány v 60. letech minulého století při záchranných akcích UNESCO před zatopením Asuánskou přehradou.

Velký chrám Ramesse II.

Větší z obou chrámů byl zasvěcen bohům Horního i Dolního Egypta. Je orientován k východu a dvakrát do roka (o jarní a podzimní rovnodennosti) ozářilo slunce sochy v nejzazší kapli hluboko ve skalním masivu. Poté začínaly slavnosti boha Slunce.

Průčelí tohoto chrámu dominují čtyři obrovské, více než 20 metrů vysoké sedící sochy Ramesse II. Faraóna zpodobňují v různých fázích života. U nohou těchto soch stojí další členové královské rodiny.

Vstup zdobí i paviáni uctívající vycházející slunce. V reliéfech na zdech chrámů vynikají náměty a nápisy z válek faraóna Ramesse II., zejména ze slavné bitvy u Kadeše.

Malý chrám Nefertari

Malý chrám byl postaven nejoblíbenější faraónově manželce Nefertari. Chrám je zasvěcen i bohyni Hathóře, s níž byla královna ztotožňována. Hathór byla zobrazována v podobě krávy či ženy s kravskými rohy. Byla bohyní lásky, tance a hudby.

Při přesunu na jiné místo byly chrámy v Abú Simbelu rozřezány na velké bloky vážící až 30 tun. Poté byly převezeny a znovu sestaveny dohromady. Přitom došlo k chybě, protože paprsky slunce osvětlují sochy v chrámu Ramesse II. s rozdílem jednoho dne oproti původní poloze stavby před přesunem.