Chrám Philae

Ne všechny egyptské chrámy stojí na stejném místě jako ve starověku. To je i případ chrámu Philae. Původně stál na stejnojmenném ostrově na Nilu, který byl zaplaven v souvislosti se stavbou Asuánské přehrady. Celý chrám byl tak podobně jako další stavby, které potkal podobný osud, přemístěn záchrannou akcí UNESCO na 300 metrů vzdálený a výše postavený ostrůvek Agilkija. Ponechal si však název svého původního umístění.

Perla Nilu

Chrám Philae je v Egyptě jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších památek. Zasvěcený byl bohyni Esetě. Významným poutním místem byl až v pozdější době. Po nástupu křesťanství se stal posledním místem, kde bylo udržováno tradiční egyptské náboženství. Najít zde proto můžeme jedny z nejmladších nápisů v hieroglyfech a démotickém písmu.

Při prohlídce chrámu Philae zjistíte, že se jedná o celý chrámový komplex a kromě Esetina chrámu jsou zde i další svatyně či chrám Imhotepa, Traianův kiosek, Hadriánova brána a římská kaple.

V roce 1979 byl chrám, někdy nazýván i jako "perla Nilu", zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO jako součást Núbijských monumentů.

Chrám Kalabsha

Chrám Kalabsha (arabsky Bab al-Kalabsha), který byl postaven v římské době císařem Augustem, byl kvůli stavbě Asuánské přehrady přenesen na jiné místo. V roce 1970 byl rozřezán na 13 000 bloků a přemístěn.

Zasvěcený byl bohu Manduliovi, jenž měl každé ráno na střeše chrámu očekávat východ slunce. Uctívaná zde ovšem byla i další božstva jako bohyně Eset. Celý chrámový komplex, uvnitř něhož je i malý dům zrození či nilometr, obklopovala mohutná zeď. Při stěhování chrámu byly rozřezány zdi, v nichž byly nalezeny znovu použité bloky ze starších památek, např. kaple Ptolemaia VII.