Údolí králů - pohřebiště egyptských bohů

Nejznámější pohřebiště egyptských králů a významných hodnostářů Nové říše starověkého Egypta leží nedaleko Théb pod vrcholkem pyramidové hory El-Quorn. Mezi pochovanými faraóny zde byli například Ramesse II. či dobře známý Tutanchamon. Údolí králů je špatně přístupným místem. Nachází se na západním břehu Nilu, tedy na opačné straně, než byly podle pravidel egyptského náboženství stavěny budovy pro živé.

Hrobky v Údolí králů

Některé hrobky se nachází až sto metrů pod povrchem ve skalách, aby byly co nejvíce ukryty před vykradači hrobů. Jejich stěny zdobí hieroglyfické nápisy a mýtické výjevy. Jsou označeny čísly podle toho, v jakém pořadí byly objeveny. Nejznámější je hrobka s číslem 62 faraóna Tutanchamona. V hrobce můžete vidět sarkofág s mumií faraona, ostatní objevené předměty z jeho hrobky jsou umístěny v Egyptském muzeu v Káhiře.

Vstup do hrobek

Základní vstupenka platí pro vstup pouze do tří hrobek, pokud si jich chcete prohlédnout více, musíte si připlatit. Do Tutanchamonovy hrobky se prodávává vstupenka zvlášť.

Údolí královen

Nejjižnější část západních Théb tvoří Údolí královen. Kromě nich zde byli pohřbíváni i vysocí hodnostáři, princové a princezny. Přezdíváno bylo "Místo králových dětí". Nachází se zde přibližně sto hrobů. Navštívit však můžete pouze tři hrobky, které pocházejí z doby Ramesse III., jehož chrám se nachází v nedalekém Medinet Habu.

Hrobka královny Nefertari

Nejznámější hrobka patří krásné Nefertari, hlavní manželce faraóna Ramesse II. Hrobka je cestou smrti do věčného království, končí tak pohřební komorou, kde ležela mumie samotné královny. V letech 1988 až 1995 byla kompletně restaurována. Pro veřejnost byla zpřístupněna téhož roku. Bohužel v současné době je opět uzavřena a není jisté zda bude ještě kdy otevřena. Hrobka královny Nefertari je pokládána za nejkrásnější hrobku v celém Egyptě.